سفارش آنلاین

فرم آنلاین ثبت سفارش

راهنمای خرید:

  1. ارسال درخواست (صورت سفارش)
  2. صدور پیش فاکتور
  3. تایید پیش فاکتور و واریز بیعانه
  4. ارسال کالا
  5. تسویه قبل از تخلیه بار در محل
  6. تخلیه و تحوبل بار

از سفارش عکس بگیرید و برای ما ارسال کنید.