سفارش آنلاین

قیمت تبدیل جوشی REDUCER

تبدیل جوشی

قیمت تبدیل جوشی

last_changes: ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیفشرح کالاسایز(inch)نوعبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
1تبدیل جوشی REDUCER1/2*3/4درزداردلتامشهد نامشخص
2تبدیل جوشی REDUCER1/2*1درزداردلتامشهد نامشخص
3تبدیل جوشی REDUCER3/4*1درزداردلتامشهد نامشخص
4تبدیل جوشی REDUCER1/2*11/4درزداردلتامشهد نامشخص
5تبدیل جوشی REDUCER3/4*11/4درزداردلتامشهد نامشخص
6تبدیل جوشی REDUCER1*11/4درزداردلتامشهد نامشخص
7تبدیل جوشی REDUCER1/2*11/2درزداردلتامشهد نامشخص
8تبدیل جوشی REDUCER3/4*11/2درزداردلتامشهد نامشخص
9تبدیل جوشی REDUCER1*11/2درزداردلتامشهد نامشخص
10تبدیل جوشی REDUCER11/4*11/2درزداردلتامشهد نامشخص
11تبدیل جوشی REDUCER1/2*2درزداردلتامشهد نامشخص
12تبدیل جوشی REDUCER3/4*2درزداردلتامشهد نامشخص
13تبدیل جوشی REDUCER1*2درزداردلتامشهد نامشخص
14تبدیل جوشی REDUCER11/4*2درزداردلتامشهد نامشخص
15تبدیل جوشی REDUCER11/2*2درزداردلتامشهد نامشخص
16تبدیل جوشی REDUCER1*21/2درزداردلتامشهد نامشخص
17تبدیل جوشی REDUCER11/4*21/2درزداردلتامشهد نامشخص
18تبدیل جوشی REDUCER11/2*21/2درزداردلتامشهد نامشخص
19تبدیل جوشی REDUCER2*21/2درزداردلتامشهد نامشخص
20تبدیل جوشی REDUCER1*3درزداردلتامشهد نامشخص
21تبدیل جوشی REDUCER11/4*3درزداردلتامشهد نامشخص
22تبدیل جوشی REDUCER11/2*3درزداردلتامشهد نامشخص
23تبدیل جوشی REDUCER2*3درزداردلتامشهد نامشخص
24تبدیل جوشی REDUCER21/2*3درزداردلتامشهد نامشخص

 

تبدیل (REDUCER)
end-to-end (h)(mm)outside diameter (od1 * od2) (mm)nominal pipe size (inch)
3826.7 * 21.33/4 * 1/2
5133.4 * 21.31 * 1/2
5133.4 * 26.71 * 3/4
5142.2 * 21.31-1/4 *1/2
5142.2 * 26.71-1/4 * 3/4
5142.2 * 33.41-1/4 * 1
6448.3 * 21.31-1/2 * 1/2
6448.3 * 26.71-1/2 * 3/4
6448.3 * 33.41-1/2 * 1
6448.3 * 42.21-1/2 * 1-1/4
7660.3 * 26.72 * 3/4
7660.3 * 33.42 * 1
7660.3 * 42.22 * 1-1/4
7660.3 * 48.32 * 1-1/2
8973 * 33.42-1/2 * 1
8973 * 42.22-1/2 * 1-1/4
8973 * 48.32-1/2 * 1-1/2
8973 * 60.32-1/2 * 2
8988.9 * 42.23 * 1-1/4
8988.9 * 48.33 * 1-1/2
8988.9 * 60.33 * 2
8988.9 * 733 * 2-1/2
102114.3 * 48.34 * 1-1/2
102114.3 * 60.34 * 2
102114.3 * 734 * 2-1/2
102114.3 * 88.94 * 3

در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.

بارگیری در چندین سایز امکان پذیر میباشد.

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از کارشناسان فروش مشهد فولاد توس الزامی می‌باشد.

کارشناسان فروش:

31670_051

 

 

از سفارش عکس بگیرید و برای ما ارسال کنید.

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.