قیمت تسمه (ST37)

قیمت تسمه (ST37)

ردیف سایز قیمت
1  10*30 استعلام قیمت تلفنی
2 15*30 استعلام قیمت تلفنی
3  20*30 استعلام قیمت تلفنی
4  8*40 استعلام قیمت تلفنی
5  10*40 استعلام قیمت تلفنی
6  12*40 استعلام قیمت تلفنی
7  15*40 استعلام قیمت تلفنی
8  20*40 استعلام قیمت تلفنی
9  30*40 استعلام قیمت تلفنی
10  10*50 استعلام قیمت تلفنی
11  12*50 استعلام قیمت تلفنی
12  15*50 استعلام قیمت تلفنی
13  20*50 استعلام قیمت تلفنی
14  25*50 استعلام قیمت تلفنی
15  30*50 استعلام قیمت تلفنی
16  40*50 استعلام قیمت تلفنی
17  8*50 استعلام قیمت تلفنی
18  8*60 استعلام قیمت تلفنی
19  10*60 استعلام قیمت تلفنی
20  15*60 استعلام قیمت تلفنی
21  20*60 استعلام قیمت تلفنی
22  25*60 استعلام قیمت تلفنی
23  30*60 استعلام قیمت تلفنی
24  40*60 استعلام قیمت تلفنی
25 8*70 استعلام قیمت تلفنی
26  10*70 استعلام قیمت تلفنی
27  12*70 استعلام قیمت تلفنی
 28  15*70 استعلام قیمت تلفنی
 29  20*70 استعلام قیمت تلفنی
 30  30*70 استعلام قیمت تلفنی
 31  10*80 استعلام قیمت تلفنی
 32  15*80 استعلام قیمت تلفنی
 33  20*80 استعلام قیمت تلفنی
 34  30*80 استعلام قیمت تلفنی
 35  40*80 استعلام قیمت تلفنی
 36  10*100 استعلام قیمت تلفنی
 37  15*100 استعلام قیمت تلفنی
 38  20*100 استعلام قیمت تلفنی
 39  25*100 استعلام قیمت تلفنی
 40  30*100 استعلام قیمت تلفنی
 41  40*100 استعلام قیمت تلفنی

 

توضیحات :

  • در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه و ایاب ذهاب را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
  • بارگیری تسمه (ST37) در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
  • در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش مشهد فولاد الزامی می‌باشد.
  • شماره تماس:
  • 37643536_051
  • 69الی36144668_051
  • 36144670_051