قیمت تیرآهن هاش

آخرین آپدیت: پنجشنبه 3 بهمن ماه 1396

قیمت تیرآهن بال پهن( هاش) 

 

ردیف نام محصول سایز(mm) حالت وزن هرشاخه استاندارد واحد قیمت قیمت بنگاه (ریال) توضیحات
1 هاش 10 12 متری 200 IPB کیلوگرم 43.200 HEA
2 هاش 10 12متری 240 IPB کیلوگرم 43.200 HEB
3 هاش 12 12 متری 240 IPB کیلوگرم 43.200 HEA
4 هاش 12 12 متری 320 IPB کیلوگرم 43.200 HEB
5 هاش 14 12 متری 296 IPB کیلوگرم 43.200 HEA
6 هاش 14 12 متری 400 IPB کیلوگرم 43.200 HEB
7 هاش 16 12 متری 364 IPB کیلوگرم HEA
8 هاش 16 12 متری 500 IPB کیلوگرم 43.200 HEB
9 هاش 18 12 متری 426 IPB کیلوگرم 45.200 HEA
10 هاش 18 12 متری 590 IPB کیلوگرم 45.200 HEB
11 هاش 20 12 متری 510 IPB کیلوگرم HEA
12 هاش 20 12 متری 730 IPB کیلوگرم HEB
13 هاش 22 12 متری 610 IPB کیلوگرم HEA
14 هاش 22 12 متری 850 IPB کیلوگرم HEB
15 هاش 24 12 متری 720 IPB کیلوگرم HEA
16 هاش 24 12 متری 998 IPB کیلوگرم HEB
17 هاش 26 12 متری 820 IPB کیلوگرم EA
18 هاش 26 12 متری 1120 IPB کیلوگرم HEB
19 هاش 28 12 متری 920 IPB کیلوگرم 45.200 HEA
20 هاش 28 12 متری 1240 IPB کیلوگرم 45.200 HEB
21 هاش 30 12 متری 1050 IPB کیلوگرم 45.200 HEA
22 هاش 30 12 متری 1400 IPB کیلوگرم 51.200 HEB
23 هاش 32 12 متری 1170 IPB کیلوگرم HEA
24 هاش 32 12متری 1530 IPB کیلوگرم HEB
25 هاش 34 12 متری 1260 IPB کیلوگرم 47.200 HEA
26 هاش 34 12 متری 1600 IPB کیلوگرم 47.200 HEB
27 هاش 36 12 متری 1350 IPB کیلوگرم 48.200 HEA
28 هاش 36 12 متری 1700 IPB کیلوگرم 48.200 HEB
31 هاش 40 12 متری 1500 IPB کیلوگرم 47.200 HEA
32 هاش 40 12 متری 1860 IPB کیلوگرم 47.200 HEB
33 هاش 45 12 متری 1680 IPB کیلوگرم HEA
34 هاش 45 12 متری 2050 IPB کیلوگرم HEB
35 هاش 50 12 متری 1860 IPB کیلوگرم HEA
36 هاش 50 12 متری 2250 IPB کیلوگرم HEB
37 هاش 55 12 متری 1992 IPB کیلوگرم HEA
38 هاش 55 12 متری 2400 IPB کیلوگرم HEB
39 هاش 60 12 متری 2140 IPB کیلوگرم HEA
40 هاش 60 12 متری 2550 IPB کیلوگرم HEB
41 هاش 65 12 متری 2290 IPB کیلوگرم HEA
42 هاش 65 12 متری 2700 IPB کیلوگرم HEB
43 هاش 70 12 متری 2450 IPB کیلوگرم HEA
44 هاش 70 12 متری 2892 IPB کیلوگرم HEB

 

جهت دیدن قیمت های تیر آهن در انبار مشهد روی این متن کلیک کنید

توضیحات :

  • در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه و ایاب ذهاب را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
  • بارگیری تیرآهن هاش در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
  • در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش مشهد فولاد الزامی می‌باشد.
  • شماره تماس:
  • 37643536_051
  • 69الی36144668_051
  • 36144670_051