سفارش آنلاین

قیمت سه راهی جوشی TEE

قیمت سه راهی جوشی

last_changes: ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیفشرح کالاسایز(inch)نوعبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
1سه راهی جوشی مساوی TEE1/2درزداردلتامشهد نامشخص
2سه راهی جوشی مساوی TEE3/4درزداردلتامشهد نامشخص
3سه راهی جوشی مساوی TEE1درزداردلتامشهد نامشخص
4سه راهی جوشی مساوی TEE11/4درزداردلتامشهد نامشخص
5سه راهی جوشی مساوی TEE11/2درزداردلتامشهد نامشخص
6سه راهی جوشی مساوی TEE2درزداردلتامشهد نامشخص
7سه راهی جوشی مساوی TEE21/2درزداردلتامشهد نامشخص
8سه راهی جوشی مساوی TEE3درزداردلتامشهد نامشخص
9سه راهی جوشی مساوی TEE4درزداردلتامشهد نامشخص
10سه راهی جوشی مساوی TEE5درزداردلتامشهد نامشخص
11سه راهی جوشی مساوی TEE6درزداردلتامشهد نامشخص
12سه راهی جوشی مساوی TEE8درزداردلتامشهد نامشخص
13سه راهی جوشی نامساویRED.TEE1/2*3/4درزداردلتامشهد نامشخص
14سه راهی جوشی نامساویRED.TEE3/4*1درزداردلتامشهد نامشخص
15سه راهی جوشی نامساویRED.TEE1*11/4درزداردلتامشهد نامشخص
16سه راهی جوشی نامساویRED.TEE11/4*11/2درزداردلتامشهد نامشخص
17سه راهی جوشی نامساویRED.TEE11/2*2درزداردلتامشهد نامشخص
18سه راهی جوشی نامساویRED.TEE2*21/2درزداردلتامشهد نامشخص
19سه راهی جوشی نامساویRED.TEE21/2*3درزداردلتامشهد نامشخص

 

سه راهی (TEE)
Center to End(M)Center to End (c)Outside Diameter (OD) D*D1Nominal Pipe Size (Inch)Center to End (M)Center to End (c)Outside Diameter (OD) D*D1Nominal Pipe Size (Inch)
mmmmmmmmmmmm
124124141.352525.421.31/2
124124141.3*48.35 * 1-1/2292926.73/4
124124141.3*60.35 * 2292926.7*21.33/4 * 1/2
124124141.3*735 * 2-1/2383833.41
124124141.3*88.95 * 3383833.4*21.31 * 1/2
124124141.3*114.35 * 4383833.4*26.71 * 3/4
143143168.36484842.21-1/4
143143168.3*60.36 * 2484842.2*21.31-1/4 * 1/2
143143168.3*736 * 2-1/2484842.2*26.71-1/4 * 3/4
143143168.3*88.96 * 3484842.2*33.41-1/4 * 1
143143168.3*114.36 * 4575748.31-1/2
143143168.3*141.36 * 5575748.3*21.31-1/2 * 1/2
178178219.18575748.3*26.71-1/2 * 3/4
178178219.1*88.98 * 3575748.3*33.41-1/2 * 1
178178219.1*114.38 * 4575748.3*42.21-1/2 * 1-1/4
178178219.1*141.38 * 5646460.32
178178219.1*168.38 * 6646460.3*26.72 * 3/4
21621627310646460.3*33.42*1
216216273*114.310 * 4646460.3*42.22 * 1-1/4
216216213*141.310 * 5646460.3*48.32 * 1-1/2
216216273*168.310 * 67676732-1/2
216216273*219.110 * 8767673*33.42-1/2 * 1
254254323.812767673*42.22-1/2 * 1-1/4
254254323.8*141.312 * 5767673*48.32-1/2 * 1-1/2
254254323.8*168.312 * 6767673*60.32-1/2 * 2
254254323.8*219.112 * 8868688.93
254254323.8*27312 * 10868688.9*42.23 * 1-1/4
279279355.614868688.9*48.33 * 1-1/2
279279355.6*168.314 * 6868688.9*60.33 * 2
279279355.6*219.114 * 8868688.9*733 * 2-1/2
279279355.6*27314 * 10105105114.34
279279355.6*323.814 * 12105105114.3*48.34 * 1-1/2
305305406.416105105114.3*60.34 * 2
305305406.4*168.316 * 6105105114.3*734 * 2-1/2

در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.

بارگیری در چندین سایز امکان پذیر میباشد.

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از کارشناسان فروش مشهد فولاد توس الزامی می‌باشد.

کارشناسان فروش:

31670_051

 

 

از سفارش عکس بگیرید و برای ما ارسال کنید.

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.