سفارش آنلاین

قیمت سه راهی مانیسمان (بدون درز) رده 20

قیمت سه راهی مانیسمان(بدون درز) رده 20

last_changes: ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیفشرح کالاسایز(inch)نوعردهبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
1سه راه مانیسمانTEE1/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
2سه راه مانیسمانTEE3/4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
3سه راه مانیسمانTEE1بدون درز20دلتامشهد نامشخص
4سه راه مانیسمانTEE11/4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
5سه راه مانیسمانTEE11/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
6سه راه مانیسمانTEE2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
7سه راه مانیسمانTEE21/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
8سه راه مانیسمانTEE3بدون درز20دلتامشهد نامشخص
9سه راه مانیسمانTEE4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
10سه راه مانیسمانRED.TEE1/2*3/4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
11سه راه مانیسمانRED.TEE3/4*1بدون درز20دلتامشهد نامشخص
12سه راه مانیسمانRED.TEE1*11/4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
13سه راه مانیسمانRED.TEE11/4*11/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
14سه راه مانیسمانRED.TEE11/2*2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
15سه راه مانیسمانRED.TEE2*21/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
16سه راه مانیسمانRED.TEE2*3بدون درز20دلتامشهد نامشخص
17سه راه مانیسمانRED.TEE21/2*3بدون درز20دلتامشهد نامشخص
18سه راه مانیسمانRED.TEE2*4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
19سه راه مانیسمانRED.TEE21/2*4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
20سه راه مانیسمانRED.TEE3*4بدون درز20دلتامشهد نامشخص

سه راهی (TEE)
Center to End(M)Center to      End (c)Outside Diameter      (OD)          D*D1Nominal Pipe Size (Inch)Center to End  (M)Center    to End (c)Outside Diameter      (OD)      D*D1Nominal              Pipe Size            (Inch)
mmmmmmmmmmmm
124124141.352525.421.31/2
124124141.3*48.35 * 1-1/2292926.73/4
124124141.3*60.35 * 2292926.7*21.33/4 * 1/2
124124141.3*735 * 2-1/2383833.41
124124141.3*88.95 * 3383833.4*21.31 * 1/2
124124141.3*114.35 * 4383833.4*26.71 * 3/4
143143168.36484842.21-1/4
143143168.3*60.36 * 2484842.2*21.31-1/4 * 1/2
143143168.3*736 * 2-1/2484842.2*26.71-1/4 * 3/4
143143168.3*88.96 * 3484842.2*33.41-1/4 * 1
143143168.3*114.36 * 4575748.31-1/2
143143168.3*141.36 * 5575748.3*21.31-1/2 * 1/2
178178219.18575748.3*26.71-1/2 * 3/4
178178219.1*88.98 * 3575748.3*33.41-1/2 * 1
178178219.1*114.38 * 4575748.3*42.21-1/2 * 1-1/4
178178219.1*141.38 * 5646460.32
178178219.1*168.38 * 6646460.3*26.72 * 3/4
21621627310646460.3*33.42*1
216216273*114.310 * 4646460.3*42.22 * 1-1/4
216216213*141.310 * 5646460.3*48.32 * 1-1/2
216216273*168.310 * 67676732-1/2
216216273*219.110 * 8767673*33.42-1/2 * 1
254254323.812767673*42.22-1/2 * 1-1/4
254254323.8*141.312 * 5767673*48.32-1/2 * 1-1/2
254254323.8*168.312 * 6767673*60.32-1/2 * 2
254254323.8*219.112 * 8868688.93
254254323.8*27312 * 10868688.9*42.23 * 1-1/4
279279355.614868688.9*48.33 * 1-1/2
279279355.6*168.314 * 6868688.9*60.33 * 2
279279355.6*219.114 * 8868688.9*733 * 2-1/2
279279355.6*27314 * 10105105114.34
279279355.6*323.814 * 12105105114.3*48.34 * 1-1/2
305305406.416105105114.3*60.34 * 2
305305406.4*168.316 * 6105105114.3*734 * 2-1/2

در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.

بارگیری لوله درزدار در چندین سایز امکان پذیر میباشد.

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از کارشناسان فروش مشهد فولاد توس الزامی می‌باشد.

کارشناسان فروش:

31670_051

از سفارش عکس بگیرید و برای ما ارسال کنید.

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.