سفارش آنلاین

قیمت سه راهی مانیسمان بدون درز رده 40

قیمت سه راهی مانیسمان بدون درز رده 40

last_changes: ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیفشرح کالاسایز(inch)نوعردهبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
1سه راهی مانیسمان1/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
2سه راهی مانیسمان3/4بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
3سه راهی مانیسمان1بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
4سه راهی مانیسمان11/4بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
5سه راهی مانیسمان11/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
6سه راهی مانیسمان11/4*1بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
7سه راهی مانیسمان11/2*1بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
8سه راهی مانیسمان2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
9سه راهی مانیسمان11/2*2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
10سه راهی مانیسمان21/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
11سه راهی مانیسمان2*21/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
12سه راهی مانیسمان3بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
13سه راهی مانیسمان21/2*3بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
14سه راهی مانیسمان4بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
15سه راهی مانیسمان3*4بدون درز40بنکنمشهد نامشخص

سه راهی (TEE)
Center to End(M)Center to End (c)Outside Diameter (OD) D*D1Nominal Pipe Size (Inch)Center to End (M)Center to End (c)Outside Diameter (OD) D*D1Nominal Pipe Size (Inch)
mmmmmmmmmmmm
124124141.352525.421.31/2
124124141.3*48.35 * 1-1/2292926.73/4
124124141.3*60.35 * 2292926.7*21.33/4 * 1/2
124124141.3*735 * 2-1/2383833.41
124124141.3*88.95 * 3383833.4*21.31 * 1/2
124124141.3*114.35 * 4383833.4*26.71 * 3/4
143143168.36484842.21-1/4
143143168.3*60.36 * 2484842.2*21.31-1/4 * 1/2
143143168.3*736 * 2-1/2484842.2*26.71-1/4 * 3/4
143143168.3*88.96 * 3484842.2*33.41-1/4 * 1
143143168.3*114.36 * 4575748.31-1/2
143143168.3*141.36 * 5575748.3*21.31-1/2 * 1/2
178178219.18575748.3*26.71-1/2 * 3/4
178178219.1*88.98 * 3575748.3*33.41-1/2 * 1
178178219.1*114.38 * 4575748.3*42.21-1/2 * 1-1/4
178178219.1*141.38 * 5646460.32
178178219.1*168.38 * 6646460.3*26.72 * 3/4
21621627310646460.3*33.42*1
216216273*114.310 * 4646460.3*42.22 * 1-1/4
216216213*141.310 * 5646460.3*48.32 * 1-1/2
216216273*168.310 * 67676732-1/2
216216273*219.110 * 8767673*33.42-1/2 * 1
254254323.812767673*42.22-1/2 * 1-1/4
254254323.8*141.312 * 5767673*48.32-1/2 * 1-1/2
254254323.8*168.312 * 6767673*60.32-1/2 * 2
254254323.8*219.112 * 8868688.93
254254323.8*27312 * 10868688.9*42.23 * 1-1/4
279279355.614868688.9*48.33 * 1-1/2
279279355.6*168.314 * 6868688.9*60.33 * 2
279279355.6*219.114 * 8868688.9*733 * 2-1/2
279279355.6*27314 * 10105105114.34
279279355.6*323.814 * 12105105114.3*48.34 * 1-1/2
305305406.416105105114.3*60.34 * 2
305305406.4*168.316 * 6105105114.3*734 * 2-1/2

در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.

بارگیری لوله درزدار در چندین سایز امکان پذیر میباشد.

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از کارشناسان فروش مشهد فولاد توس الزامی می‌باشد.

کارشناسان فروش:

31670_051

از سفارش عکس بگیرید و برای ما ارسال کنید.

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.