سفارش آنلاین

قیمت سه راهی گالوانیزه توپی RED.TEE.TUPY

قیمت سه راهی گالوانیزه توپی RED.TEE.TUPY

last_changes: ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیفشرح کالاسایز(inch)نوعبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
1سه راه گالوانیزه1/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
2سه راه گالوانیزه3/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
3سه راه گالوانیزه1گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
4سه راه گالوانیزه11/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
5سه راه گالوانیزه11/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
6سه راه گالوانیزه2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
7سه راه گالوانیزه21/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
8سه راه گالوانیزه3گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
9سه راه گالوانیزه4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
10سه راه گالوانیزه1/2*1گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
11سه راه گالوانیزه3/4*1گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
12سه راه گالوانیزه11/2*11/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
13سه راه گالوانیزه2*11/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
14سه راه گالوانیزه21/2*2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
15سه راه گالوانیزه21/2*3گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص

 

 

سه راهی (TEE)
Center to End(M)Center to End (c)Outside Diameter (OD) D*D1Nominal Pipe Size (Inch)Center to End (M)Center to End (c)Outside Diameter (OD) D*D1Nominal Pipe Size (Inch)
mmmmmmmmmmmm
124124141.352525.421.31/2
124124141.3*48.35 * 1-1/2292926.73/4
124124141.3*60.35 * 2292926.7*21.33/4 * 1/2
124124141.3*735 * 2-1/2383833.41
124124141.3*88.95 * 3383833.4*21.31 * 1/2
124124141.3*114.35 * 4383833.4*26.71 * 3/4
143143168.36484842.21-1/4
143143168.3*60.36 * 2484842.2*21.31-1/4 * 1/2
143143168.3*736 * 2-1/2484842.2*26.71-1/4 * 3/4
143143168.3*88.96 * 3484842.2*33.41-1/4 * 1
143143168.3*114.36 * 4575748.31-1/2
143143168.3*141.36 * 5575748.3*21.31-1/2 * 1/2
178178219.18575748.3*26.71-1/2 * 3/4
178178219.1*88.98 * 3575748.3*33.41-1/2 * 1
178178219.1*114.38 * 4575748.3*42.21-1/2 * 1-1/4
178178219.1*141.38 * 5646460.32
178178219.1*168.38 * 6646460.3*26.72 * 3/4
21621627310646460.3*33.42*1
216216273*114.310 * 4646460.3*42.22 * 1-1/4
216216213*141.310 * 5646460.3*48.32 * 1-1/2
216216273*168.310 * 67676732-1/2
216216273*219.110 * 8767673*33.42-1/2 * 1
254254323.812767673*42.22-1/2 * 1-1/4
254254323.8*141.312 * 5767673*48.32-1/2 * 1-1/2
254254323.8*168.312 * 6767673*60.32-1/2 * 2
254254323.8*219.112 * 8868688.93
254254323.8*27312 * 10868688.9*42.23 * 1-1/4
279279355.614868688.9*48.33 * 1-1/2
279279355.6*168.314 * 6868688.9*60.33 * 2
279279355.6*219.114 * 8868688.9*733 * 2-1/2
279279355.6*27314 * 10105105114.34
279279355.6*323.814 * 12105105114.3*48.34 * 1-1/2
305305406.416105105114.3*60.34 * 2
305305406.4*168.316 * 6105105114.3*734 * 2-1/2

در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.

بارگیری در چندین سایز امکان پذیر میباشد.

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از کارشناسان فروش مشهد فولاد توس الزامی می‌باشد.

کارشناسان فروش:

31670_051

 

از سفارش عکس بگیرید و برای ما ارسال کنید.

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.