قیمت تسمه (CK45) در انبار تهران

[responsivetable]

قیمت تسمه (CK45) در انبار تهران

ردیف سایز قیمت
1 10*40 استعلام قیمت تلفنی
2 20*40 استعلام قیمت تلفنی
3 30*40 استعلام قیمت تلفنی
4 10*50 استعلام قیمت تلفنی
5 15*50 استعلام قیمت تلفنی
6 20*50 استعلام قیمت تلفنی
7 30*50 استعلام قیمت تلفنی
8 40*50 استعلام قیمت تلفنی
9 10*60 استعلام قیمت تلفنی
10 15*60 استعلام قیمت تلفنی
11 20*60 استعلام قیمت تلفنی
12 30*60 استعلام قیمت تلفنی
13 40*60 استعلام قیمت تلفنی
14 10*70 استعلام قیمت تلفنی
15 20*70 استعلام قیمت تلفنی
16 30*70 استعلام قیمت تلفنی
17 10*80 استعلام قیمت تلفنی
18 20*80 استعلام قیمت تلفنی
19 30*80 استعلام قیمت تلفنی
20 40*80 استعلام قیمت تلفنی
21 10*100 استعلام قیمت تلفنی
22 20*100 استعلام قیمت تلفنی
23 50*100 استعلام قیمت تلفنی

توضیحات :

در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه و ایاب ذهاب را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.

بارگیری تسمه (CK45) در چندین سایز امکان پذیر میباشد.

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش مشهد فولاد الزامی می‌باشد.

شماره تماس:

37643536_051

36144668_051

36144669_051

36144670_051

اشتراک گذاری پست