قیمت تسمه (CK45)

[responsivetable]

قیمت تسمه (CK45)

ردیف سایز قیمت
1 10*40 95000
2 20*40 95000
3 30*40 95000
4 10*50 95000
5 15*50 95000
6 20*50 95000
7 30*50 95000
8 40*50 95000
9 10*60 95000
10 15*60 95000
11 20*60 95000
12 30*60 95000
13 40*60 95000
14 10*70 95000
15 20*70 95000
16 30*70 95000
17 10*80 95000
18 20*80 95000
19 30*80 95000
20 40*80 95000
21 10*100 95000
22 20*100 95000
23 50*100 95000

 

توضیحات :

در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه و ایاب ذهاب را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.

بارگیری تسمه (CK45 )در چندین سایز امکان پذیر میباشد.

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش مشهد فولاد الزامی می‌باشد.

شماره تماس:

37643536_051

36144668_051

36144669_051

36144670_051

اشتراک گذاری پست