قیمت تسمه (ST37) در انبار تهران

[responsivetable]

قیمت تسمه (ST37) در انبار تهران

ردیف سایز قیمت
1  10*30 استعلام قیمت تلفنی
2 15*30 استعلام قیمت تلفنی
3  20*30 استعلام قیمت تلفنی
4  8*40 استعلام قیمت تلفنی
5  10*40 استعلام قیمت تلفنی
6  12*40 استعلام قیمت تلفنی
7  15*40 استعلام قیمت تلفنی
8  20*40 استعلام قیمت تلفنی
9  30*40 استعلام قیمت تلفنی
10  10*50 استعلام قیمت تلفنی
11  12*50 استعلام قیمت تلفنی
12  15*50 استعلام قیمت تلفنی
13  20*50 استعلام قیمت تلفنی
14  25*50 استعلام قیمت تلفنی
15  30*50 استعلام قیمت تلفنی
16  40*50 استعلام قیمت تلفنی
17  8*50 استعلام قیمت تلفنی
18  8*60 استعلام قیمت تلفنی
19  10*60 استعلام قیمت تلفنی
20  15*60 استعلام قیمت تلفنی
21  20*60 استعلام قیمت تلفنی
22  25*60 استعلام قیمت تلفنی
23  30*60 استعلام قیمت تلفنی
24  40*60 استعلام قیمت تلفنی
25 8*70 استعلام قیمت تلفنی
26  10*70 استعلام قیمت تلفنی
27  12*70 استعلام قیمت تلفنی
 28  15*70 استعلام قیمت تلفنی
 29  20*70 استعلام قیمت تلفنی
 30  30*70 استعلام قیمت تلفنی
 31  10*80 استعلام قیمت تلفنی
 32  15*80 استعلام قیمت تلفنی
 33  20*80 استعلام قیمت تلفنی
 34  30*80 استعلام قیمت تلفنی
 35  40*80 استعلام قیمت تلفنی
 36  10*100 استعلام قیمت تلفنی
 37  15*100 استعلام قیمت تلفنی
 38  20*100 استعلام قیمت تلفنی
 39  25*100 استعلام قیمت تلفنی
 40  30*100 استعلام قیمت تلفنی
 41  40*100 استعلام قیمت تلفنی

 

توضیحات :

در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه و ایاب ذهاب را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.

بارگیری تسمه (ST37) در چندین سایز امکان پذیر میباشد.

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش مشهد فولاد الزامی می‌باشد.

شماره تماس:

37643536_051

36144668_051

36144669_051

36144670_051

اشتراک گذاری پست