قیمت تسمه (ST37)

[responsivetable]

قیمت تسمه (ST37)

ردیف سایز قیمت
1  10*30 75000
2 15*30 75000
3  20*30 75000
4  8*40 75000
5  10*40 75000
6  12*40 75000
7  15*40 75000
8  20*40 75000
9  30*40 75000
10  10*50 75000
11  12*50 75000
12  15*50 75000
13  20*50 75000
14  25*50 75000
15  30*50 75000
16  40*50 75000
17  8*50 75000
18  8*60 75000
19  10*60 75000
20  15*60 75000
21  20*60 75000
22  25*60 75000
23  30*60 75000
24  40*60 75000
25 8*70 75000
26  10*70 75000
27  12*70 75000
 28  15*70 75000
 29  20*70 75000
 30  30*70 75000
 31  10*80 75000
 32  15*80 75000
 33  20*80 75000
 34  30*80 75000
 35  40*80 75000
 36  10*100 75000
 37  15*100 75000
 38  20*100 75000
 39  25*100 75000
 40  30*100 75000
 41  40*100 75000

 

توضیحات :

  • در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه و ایاب ذهاب را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
  • بارگیری تسمه (ST37) در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
  • در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش مشهد فولاد الزامی می‌باشد.
  • شماره تماس:
  • 37643536_051
  • 36144668_051
  • 36144669_051
  • 36144670_051

اشتراک گذاری پست