قیمت توری حصاری (فنس)

[responsivetable]

آخرین آپدیت : چهار شنبه 1 اسفند ماه 1397

قیمت توری حصاری (فنس)

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) واحد قیمت قیمت ( ریال)
1 2.2 6 کیلوگرم 77,000
2 2.4 6 کیلوگرم 77,000
3 2.5 5 کیلوگرم 77,000
4 2.8 5 کیلوگرم 77,000
5 3 5 کیلوگرم 77,000
6 4 5 کیلوگرم 77,000

اشتراک گذاری پست