قیمت توری پرسی

[responsivetable]

آخرین آپدیت : چهار شنبه 1 اسفند ماه 1397

قیمت توری پرسی

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) واحد قیمت قیمت ( ریال)
1 3.5 4.4 کیلوگرم 57,000
2 3.5 2.2 کیلوگرم 57,000
3 4 4.4 کیلوگرم 57,000

اشتراک گذاری پست