قیمت توری گابیون

[responsivetable]

آخرین آپدیت : چهار شنبه 1 اسفند ماه 1397

قیمت توری گابیون

ردیف ضخامت (mm) رنگ واحد قیمت قیمت ( ریال)
1 1.60 سفید متر مربع 57,000
2 2 سفید متر مربع 65,000
3 2.5 سفید کیلوگرم 77,000
4 3 سفید کیلوگرم 76,000

اشتراک گذاری پست