قیمت روز تیرآهن(IPE)

آخرین تغییرات: ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۱/۶/۳۰
x
ردیف سایزوزنکارخانهطول(متر)تعداد در هر بستهواحد قیمت قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1تیرآهن12125ذوب آهن اصفهان12متر44شاخه2,218,000 بدون تغییر
2تیرآهن14155ذوب آهن اصفهان12متر36شاخه2,836,000 بدون تغییر
3تیرآهن16190ذوب آهن اصفهان12متر30شاخه3,648,000 بدون تغییر
4تیرآهن18226ذوب آهن اصفهان12متر24شاخه4,135,000 بدون تغییر
5تیرآهن20269ذوب آهن اصفهان12متر18شاخه5,111,000 بدون تغییر
6تیرآهن22315ذوب آهن اصفهان12متر16شاخه5,575,000 بدون تغییر
7تیرآهن24369ذوب آهن اصفهان12متر14شاخه7,638,000 بدون تغییر
8تیرآهن27434ذوب آهن اصفهان12متر12شاخه8,289,000 بدون تغییر
9تیرآهن30507ذوب آهن اصفهان12متر10شاخه نامشخص

آخرین تغییرات: ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۱/۷/۲
x
ردیف سایزحالتوزن(کیلوگرم)تعداد در هر بستهکارخانهاستانداردواحد قیمت قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1تیرآهن12شاخه 12 متری12544اصفهانIPEشاخه2,320,000 بدون تغییر
2تیرآهن14شاخه 12 متری15536اصفهانIPEشاخه2,910,000 بدون تغییر
3تیرآهن14شاخه 12 متری13536اهوازIPEشاخه2,330,000 بدون تغییر
4تیرآهن14شاخه 12 متری14036صبح پارسیانIPEشاخه نامشخص
5تیرآهن16شاخه 12 متری19030اصفهانIPEشاخه3,760,000 بدون تغییر
6تیرآهن16شاخه 12 متری17030اهوازIPEشاخه3,100,000 بدون تغییر
7تیرآهن18شاخه 12 متری22524اصفهانIPEشاخه4,360,000 بدون تغییر
8تیرآهن18شاخه 12 متری20624فایکوIPEشاخه نامشخص
9تیرآهن20شاخه 12 متری26918اصفهانIPEشاخه5,420,000 بدون تغییر
10تیرآهن20شاخه 12 متری25518فایکوIPEشاخه نامشخص
11تیرآهن22شاخه 12 متری31516اصفهانIPE5,850,000 بدون تغییر
12تیرآهن22شاخه 12 متری31016فایکوIPEشاخه نامشخص
13تیرآهن24شاخه 12 متری36914اصفهانIPEشاخه8,050,000 بدون تغییر
14تیرآهن24شاخه 12 متری35514فایکوIPEشاخه نامشخص
15تیرآهن27شاخه 12 متری43412اصفهانIPEشاخه8,750,000 بدون تغییر
16تیرآهن27شاخه 12 متری43012آریانIPEشاخه نامشخص
17تیرآهن30شاخه 12 متری50710اصفهانIPEشاخه10,700,000 بدون تغییر

اشتراک گذاری پست