قیمت زیگزاگ

[responsivetable]

آخرین آپدیت : چهار شنبه 1 اسفند ماه 1397

قیمت زیگزاگ

ردیف حالت ضخامت (mm) واحد قیمت قیمت ( ریال)
1 کلاف 4.2 کیلوگرم 58,000
2 کلاف 4.8 کیلوگرم 58,000
3 کلاف 5 کیلوگرم 58,000
4 شاخه (55سانتی) 5 کیلوگرم 58,000
5 شاخه (65 سانتی) 5 کیلوگرم 58,000
6 شاخه (75 سانتی) 5 کیلوگرم 58,000

اشتراک گذاری پست