قیمت سپری

آخرین تغییرات: ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
x
ردیف سایزضخامت(میلی متر)وزن هر شاخه (کیلوگرم)کارخانهطول(متر) قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
13311تهران623,880 بدون تغییر
243.815تهران623,480 بدون تغییر
343.919-6 نامشخص
454.821تهران623,380 بدون تغییر
554.923-6 نامشخص
66527تهران624,280 بدون تغییر

قیمت سپری در مشهد

آخرین تغییرات: ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
x
ردیف سایزضخامت(میلی متر)وزن هر شاخه (کیلوگرم)کارخانهطول(متر) قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
13311تهران623,980 بدون تغییر
243.816تهران623,580 بدون تغییر
343.919-6 نامشخص
454.821تهران623,480 بدون تغییر
554.923-6 نامشخص
66527تهران624,380 بدون تغییر

اشتراک گذاری پست