قیمت سپری

آخرین تغییرات: ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۶/۱۷
x
ردیف سایزضخامت(میلی متر)وزن هر شاخه (کیلوگرم)کارخانهطول(متر) قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
13311تهران618,980 بدون تغییر
243.815شکفته617,980 بدون تغییر
343.919-6 نامشخص
454.820تهران618,380 بدون تغییر
554.923-6 نامشخص
66527شکفته618,780 بدون تغییر

قیمت سپری در مشهد

آخرین تغییرات: ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۱/۶/۳۰
x
ردیف سایزضخامت(میلی متر)وزن هر شاخه (کیلوگرم)کارخانهطول(متر) قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
13311تهران619,440 بدون تغییر
243.816مشهد618,840 بدون تغییر
343.919-6 نامشخص
454.821تهران618,840 بدون تغییر
554.923-6 نامشخص
66527تهران619,240 بدون تغییر

اشتراک گذاری پست