قیمت لوله گالوانیزه در کارخانه

آخرین آپدیت : دوشنبه 16 اردیبهشت ماه 1398

قیمت لوله گالوانیزه در کارخانه

 

ردیف نمره لوله
سایز(inch) ضخامت وزن هر شاخه 6متری قیمت هرکیلو(ریال)
1 2 1/2 2 6/2 42400
2 2 1/2 2/5 7/6 33900
3 2/5 3/4 2 8 42400
4 2/5 3/4 2/5 9/7 33900
5 3 1 2 10/1 42400
6 3 1 2/5 12/3 33900
7 4 1/4 1 2 12/7 42400
8 4 1/4 1 2/5 15/7 33900
9 5 1/2 1 2 14/6 42400
10 5 1/2 1 2/5 18 33900
11 6 2 2 18/3 42400
12 6 2 2/5 22/6 33900

اشتراک گذاری پست