قیمت مش آجدار

[responsivetable]

آخرین آپدیت : چهار شنبه 1 اسفند ماه 1397

قیمت مش آجدار

ردیف ضخامت (mm) حالت واحد قیمت قیمت ( ریال)
1 8 آجدار کیلوگرم 52,300
2 10 آجدار کیلوگرم 51,300
3 12 آجدار کیلوگرم 53,300
4 14 آجدار کیلوگرم 54,300

اشتراک گذاری پست