قیمت مش ساده

[responsivetable]

آخرین آپدیت : چهار شنبه 1 اسفند ماه 1397

قیمت مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت واحد قیمت قیمت ( ریال)
1 6 ساده کیلوگرم 56,100
2 6 ساده کیلوگرم 56,100
3 8 ساده کیلوگرم 58,600

اشتراک گذاری پست