قیمت میلگرد صنعتی (ST37)

[responsivetable]

قیمت میلگرد صنعتی (ST37)

ردیف سایز حالت آنالیز کارخانه وزن (kg) قیمت
1 36 شاخه 6 متری ST37 یزد 48 70000
2 40 شاخه 6 متری ST37 یزد 60 70000
3 45 شاخه 6 متری ST37 یزد 75 70000
4 48 شاخه 6 متری ST37 یزد 84 70000
5 50 شاخه 6 متری ST37 یزد 92/5 70000
6 55 شاخه 6 متری ST37 یزد 112 70000
7 60 شاخه 6 متری ST37 یزد 133 70000
8 65 شاخه 6 متری ST37 یزد 156 70000
9 70 شاخه 6 متری ST37 یزد 181 70000
10 75 شاخه 6 متری ST37 یزد 208 70000
11 80 شاخه 6 متری ST37 یزد 237 70000
12 90 شاخه 6 متری ST37 یزد 300 70000
13 100 شاخه 6 متری ST37 یزد 370 70000
14 105 شاخه 6 متری ST37 یزد 408 70000
15 110 شاخه 6 متری ST37 یزد 448 70000
16 120 شاخه 6 متری ST37 یزد 533 70000
17 130 شاخه 6 متری ST37 یزد 625 70000
18 140 شاخه 6 متری ST37 یزد 726 70000
19 150 شاخه 6 متری ST37 یزد 833 70000
20 160 شاخه 6 متری ST37 یزد 948 70000
21 170 شاخه 6 متری ST37 یزد 1070 70000

 

توضیحات :

  • در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه و ایاب ذهاب را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
  • بارگیری میلگرد (ST37) در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
  • درخواست کتبی خود را به شماره 09153202050 تلگرام نمایید و یا به شماره 05137643536 فکس نمایید.
  • شماره تماس:
  • 37643536_051
  • 36144668_051
  • 36144669_051
  • 36144670_051

اشتراک گذاری پست