قیمت میلگرد پولیش ترانس در انبار تهران

[responsivetable]

milgerd poolish teranse قیمت میلگرد پولیش ترانس در انبار تهران

قیمت میلگرد پویش ترانس در انبار تهران

ردیف سایز قیمت
1 6 استعلام قیمت تلفنی
2 8 استعلام قیمت تلفنی
3 10 استعلام قیمت تلفنی
4 12 استعلام قیمت تلفنی
5 14 استعلام قیمت تلفنی
6 16 استعلام قیمت تلفنی
7 18 استعلام قیمت تلفنی
8 20 استعلام قیمت تلفنی
9 22 استعلام قیمت تلفنی
10 25 استعلام قیمت تلفنی
11 28 استعلام قیمت تلفنی
12 30 استعلام قیمت تلفنی
13 32 استعلام قیمت تلفنی
14 35 استعلام قیمت تلفنی
15 38 استعلام قیمت تلفنی
16 40 استعلام قیمت تلفنی
17 42 استعلام قیمت تلفنی
18 45 استعلام قیمت تلفنی
19 50 استعلام قیمت تلفنی
20 55 استعلام قیمت تلفنی
21 60 استعلام قیمت تلفنی
22 65 استعلام قیمت تلفنی
23 70 استعلام قیمت تلفنی
24 75 استعلام قیمت تلفنی
25 80 استعلام قیمت تلفنی
26 90 استعلام قیمت تلفنی
27 100 استعلام قیمت تلفنی

 

توضیحات :

  • در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه و ایاب ذهاب را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
  • بارگیری میلگرد پولیش ترانس در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
  • در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش مشهد فولاد الزامی می‌باشد.
  • شماره تماس:
  • 37643536_051
  • 36144668_051
  • 36144669_051
  • 36144670_051

اشتراک گذاری پست