سفارش آنلاین

قیمت میلگرد پولیش ترانس

[responsivetable]

قیمت میلگرد پولیش ترانس

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهوزن (kg)قیمت
166 متریترانس پولیشیزد1/585000
286 متریترانس پولیشیزد2/585000
3106 متریترانس پولیشیزد3/585000
4126 متریترانس پولیشیزد685000
5146 متریترانس پولیشیزد785000
6166 متریترانس پولیشیزد9/585000
7186 متریترانس پولیشیزد1285000
8206 متریترانس پولیشیزد1585000
9226 متریترانس پولیشیزد1880000
10256 متریترانس پولیشیزد2380000
11286 متریترانس پولیشیزد2980000
12306 متریترانس پولیشیزد3380000
13326 متریترانس پولیشیزد3880000
14356 متریترانس پولیشیزد4580000
15386 متریترانس پولیشیزد5480000
16406 متریترانس پولیشیزد6080000
17426 متریترانس پولیشیزد6580000
18456 متریترانس پولیشیزد7580000
19506 متریترانس پولیشیزد92/580000
20556 متریترانس پولیشیزد11280000
21606 متریترانس پولیشیزد13380000
22656 متریترانس پولیشیزد15680000
23706 متریترانس پولیشیزد18180000
24756 متریترانس پولیشیزد20880000
25806 متریترانس پولیشیزد23780000
26906 متریترانس پولیشیزد30080000
271006 متریترانس پولیشیزد37080000

 

توضیحات :

  • در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه و ایاب ذهاب را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
  • بارگیری میلگرد پولیش ترانس در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
  • درخواست کتبی خود را به شماره 09153202050 تلگرام نمایید و یا به شماره 05137643536 فکس نمایید.
  • شماره تماس:
  • 37643536_051
  • 36144668_051
  • 36144669_051
  • 36144670_051