قیمت میلگرد کلاف (۵٫۵ و ۶٫۵)

[responsivetable]

آخرین آپدیت : چهار شنبه 1 اسفند ماه 1397

قیمت میلگرد کلاف (۵٫۵ و ۶٫۵)

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول حالت واحد قیمت قیمت ( ریال)
1 5.5 فابریک< کلاف (1008) کیلوگرم تماس بگیرید
2 6.5 فابریک کلاف (1008) کیلوگرم تماس بگیرید
3 5.5 فابریک کلاف (1006) کیلوگرم تماس بگیرید
4 6.5 فابریک کلاف (1006) کیلوگرم تماس بگیرید
5 8 فابریک کلاف کیلوگرم تماس بگیرید
6 10 آجدار کلاف کیلوگرم تماس بگیرید

اشتراک گذاری پست