قیمت نبشی

آخرین تغییرات: ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۸
x
ردیف سایزضخامت(میلی متر)وزن هر شاخه (کیلوگرم)طول(متر)تعداد شاخه (در بندیل)کارخانه قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1نبشی3*30*30376 متر250تهران23,080
2نبشی3*40*40310.56 متر181مشهد22,880 بدون تغییر
3نبشی4*40*404146 متر142مشهد23,080
4نبشی4*50*504176 متر111مشهد22,680
5نبشی5*50*505226 متر90مشهد22,680
6نبشی5*60*605266 متر80مشهد22,680
7نبشی6*60*606326 متر58مشهد22,680
8نبشی6*70*706386 متر52مشهد نامشخص
9نبشی7*70*707426 متر45مشهد نامشخص
10نبشی7*80*807506 متر38مشهد22,880
11نبشی8*80*808566 متر35مشهد22,680
12نبشی8*90*908676 متر30مشهد نامشخص
13نبشی9*90*909736 متر27مشهد نامشخص
14نبشی10*100*10010906 متر22مشهد نامشخص
15نبشی12*120*120121256 متر16مشهد24,280
16نبشی12*130*1301028312 متر16اصفهان نامشخص
17نبشی13*130*1301330412 متر14تهران نامشخص
18نبشی12*140*140143526 متر13اصفهان نامشخص
19نبشی15*150*150154056 متر12اصفهان نامشخص
20نبشی16*160*1601646112 متر10تهران نامشخص

قیمت نبشی در مشهد

آخرین تغییرات: ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۸
x
ردیف سایزضخامت(میلی متر)وزن هر شاخه (کیلوگرم)طول(متر)تعداد شاخه (در بندیل)کارخانه قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1نبشی3*30*30376 متر250تهران23,180 بدون تغییر
2نبشی3*40*40 شکفته310.56 متر181شکفته مشهد22,980 بدون تغییر
3نبشی4*40*40 شکفته4146 متر142شکفته مشهد23,180 بدون تغییر
4نبشی4*50*50 شکفته4176 متر111شکفته مشهد22,780 بدون تغییر
5نبشی5*50*50 شکفته5226 متر90شکفته مشهد22,780 بدون تغییر
6نبشی5*60*60 شکفته5266 متر80شکفته مشهد22,780 بدون تغییر
7نبشی6*60*60 شکفته6326 متر58شکفته مشهد22,780 بدون تغییر
8نبشی6*70*706386 متر52شکفته مشهد نامشخص
9نبشی7*70*70 شکفته7426 متر45شکفته مشهد نامشخص
10نبشی7*80*80 شکفته7506 متر38شکفته مشهد22,980 بدون تغییر
11نبشی8*80*80 شکفته8566 متر35شکفته مشهد22,780 بدون تغییر
12نبشی8*90*90 شکفته8676 متر30شکفته مشهد نامشخص
13نبشی9*90*90 شکفته9736 متر27شکفته مشهد نامشخص
14نبشی10*100*100 شکفته10906 متر22شکفته مشهد نامشخص
15نبشی12*120*120 شکفته121256 متر16شکفته مشهد24,380 بدون تغییر
16نبشی12*130*1301028312 متر16اصفهان نامشخص
17نبشی13*130*1301330412 متر14تهران نامشخص
18نبشی12*140*140143526 متر13اصفهان نامشخص
19نبشی15*150*150154056 متر12اصفهان نامشخص
20نبشی16*160*1601646112 متر10تهران نامشخص

قیمت نبشی صادراتی

آخرین تغییرات: ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
x
ردیف سایزحالتوزنضخامتطول(متر)قیمت هر تن(دلار) قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
13شاخه 6 متری92.56540 نامشخص
24شاخه 6 متری1136540 نامشخص
34شاخه 6 متری1546540 نامشخص
45شاخه 6 متری1846540 نامشخص
55شاخه 6 متری2356540 نامشخص
66شاخه 6 متری2756540 نامشخص
76شاخه 6 متری3366540 نامشخص
88شاخه 6 متری5286540 نامشخص
910شاخه 6 متری88106540 نامشخص
1012شاخه 6 متری125126540 نامشخص

اشتراک گذاری پست