قیمت نبشی

آخرین تغییرات: ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۶/۳۰
x
ردیف سایزضخامت(میلی متر)وزن هر شاخه (کیلوگرم)طول(متر)تعداد شاخه (در بندیل)کارخانه قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1نبشی3*30*30376 متر250تهران17,290 بدون تغییر
2نبشی3*40*40310.56 متر181مشهد17,140 بدون تغییر
3نبشی4*40*404146 متر142مشهد17,090 بدون تغییر
4نبشی4*50*504176 متر111مشهد16,890 بدون تغییر
5نبشی5*50*505226 متر90مشهد16,890 بدون تغییر
6نبشی5*60*605266 متر80مشهد17,140 بدون تغییر
7نبشی6*60*606326 متر58مشهد17,090 بدون تغییر
8نبشی6*70*706386 متر52مشهد نامشخص
9نبشی7*70*707426 متر45مشهد17,090 بدون تغییر
10نبشی7*80*807506 متر38مشهد17,140 بدون تغییر
11نبشی8*80*808566 متر35مشهد17,090 بدون تغییر
12نبشی8*90*908676 متر30مشهد نامشخص
13نبشی9*90*909736 متر27مشهد نامشخص
14نبشی10*100*10010906 متر22مشهد17,090 بدون تغییر
15نبشی12*120*120121256 متر16مشهد17,140 بدون تغییر
16نبشی12*130*1301028312 متر16اصفهان نامشخص
17نبشی13*130*1301330412 متر14تهران نامشخص
18نبشی12*140*140143526 متر13اصفهان16,400 بدون تغییر
19نبشی15*150*150154056 متر12اصفهان16,900 بدون تغییر
20نبشی16*160*1601646112 متر10تهران نامشخص

قیمت نبشی در مشهد

آخرین تغییرات: ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۱/۶/۳۰
x
ردیف سایزضخامت(میلی متر)وزن هر شاخه (کیلوگرم)طول(متر)تعداد شاخه (در بندیل)کارخانه قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1نبشی3*30*30376 متر250تهران17,440 بدون تغییر
2نبشی3*40*40310.56 متر181شکفته مشهد17,240 بدون تغییر
3نبشی4*40*404146 متر142شکفته مشهد17,240 بدون تغییر
4نبشی4*50*504176 متر111شکفته مشهد17,040 بدون تغییر
5نبشی5*50*505226 متر90شکفته مشهد17,040 بدون تغییر
6نبشی5*60*605266 متر80شکفته مشهد17,240 بدون تغییر
7نبشی6*60*606326 متر58شکفته مشهد17,240 بدون تغییر
8نبشی6*70*706386 متر52شکفته مشهد نامشخص
9نبشی7*70*707426 متر45شکفته مشهد17,240 بدون تغییر
10نبشی7*80*807506 متر38شکفته مشهد17,240 بدون تغییر
11نبشی8*80*808566 متر35شکفته مشهد17,240 بدون تغییر
12نبشی8*90*908676 متر30شکفته مشهد نامشخص
13نبشی9*90*909736 متر27شکفته مشهد نامشخص
14نبشی10*100*10010906 متر22شکفته مشهد17,190 بدون تغییر
15نبشی12*120*120121256 متر16شکفته مشهد17,240 بدون تغییر
16نبشی12*130*1301028312 متر16اصفهان نامشخص
17نبشی13*130*1301330412 متر14تهران23,000 بدون تغییر
18نبشی12*140*140143526 متر13اصفهان16,500 بدون تغییر
19نبشی15*150*150154056 متر12اصفهان17,000 بدون تغییر
20نبشی16*160*1601646112 متر10تهران نامشخص

قیمت نبشی صادراتی

آخرین تغییرات: ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۱/۱/۱۶
x
ردیف سایزحالتوزنضخامتطول(متر)قیمت هر تن(دلار) قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
13شاخه 6 متری92.56820 نامشخص
24شاخه 6 متری1136810 نامشخص
34شاخه 6 متری1546810 نامشخص
45شاخه 6 متری1846810 نامشخص
55شاخه 6 متری2356810 نامشخص
66شاخه 6 متری2756810 نامشخص
76شاخه 6 متری3366810 نامشخص
88شاخه 6 متری5286810 نامشخص
910شاخه 6 متری88106810 نامشخص
1012شاخه 6 متری125126810 نامشخص

اشتراک گذاری پست