قیمت ورق (CK45)

[responsivetable]

قیمت ورق (CK45)

ردیف سایز قیمت
1 6 میلیمتر استعلام قیمت تلفنی
2 8 میلیمتر استعلام قیمت تلفنی
3 10 میلیمتر استعلام قیمت تلفنی
4 12 میلیمتر استعلام قیمت تلفنی
5 15 میلیمتر استعلام قیمت تلفنی
6 20 میلیمتر استعلام قیمت تلفنی
7 25 میلیمتر استعلام قیمت تلفنی
8 30 میلیمتر استعلام قیمت تلفنی
9 40 میلیمتر استعلام قیمت تلفنی
10 50 میلیمتر استعلام قیمت تلفنی
11 60 میلیمتر استعلام قیمت تلفنی
12 70 میلیمتر استعلام قیمت تلفنی
13 80 میلیمتر استعلام قیمت تلفنی

 

توضیحات :

  • در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه و ایاب ذهاب را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
  • بارگیری ورق (CK45) در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
  • در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش مشهد فولاد الزامی می‌باشد.
  • شماره تماس:
  • 37643536_051
  • 36144668_051
  • 36144669_051
  • 36144670_051

اشتراک گذاری پست