قیمت میلگرد

قیمت میلگرد 28 نیشابور در کارخانه

آخرین تغییرات: ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۸


سایزحالتتعداد شاخه (در بندیل)وزن هر شاخه (12 متری)آنالیز قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
میلگرد 28 نیشابورشاخه آجدار12 متری3458A320,410 بدون تغییر

قیمت میلگرد 28 نیشابور در انبار مشهد

آخرین تغییرات: ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۸


سایزحالتتعداد شاخه (در بندیل)وزن هر شاخه (12 متری)کارخانهآنالیز قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
میلگرد 28 آجدارشاخه 12 متری3758میلگرد نیشابورA321,100 بدون تغییر

قیمت سایزهای دیگر میلگرد نیشابور را از اینجا ببینید

اشتراک گذاری پست