قیمت میلگرد

قیمت میلگرد 32 نیشابور در کارخانه

آخرین تغییرات: ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۷/۵


سایزحالتتعداد شاخه (در بندیل)وزن هر شاخه (12 متری)آنالیز قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
میلگرد 32 نیشابورشاخه آجدار12 متری2871A324,810

قیمت میلگرد 32 نیشابور در انبار مشهد

آخرین تغییرات: ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۷/۵


سایزحالتتعداد شاخه (در بندیل)وزن هر شاخه (12 متری)کارخانهآنالیز قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
میلگرد 32 آجدارشاخه 12 متری2771نیشابورA325,800 بدون تغییر

قیمت سایزهای دیگر میلگرد نیشابور را از اینجا ببینید

ظرفیت تعداد بندیل میلگرد 31 در هر ماشین

 

تعداد شاخه میلگرد  32در هر ماشین ظرفیت تعداد بندیل در  هر ماشین ظرفیت  هر ماشین نوع ماشین
297 11بندیل 22 تن 1 تریلی
202.5 7.5 بندیل 15 تن کامیون 10 چرخ یا جفت
135 5بندیل 10 تن کامیون 10 تن
108 4 بندیل 8 تن کامیون 911
54 2 بندیل 4 تن خاور
27 1 بندیل 2 تن نیسان

اشتراک گذاری پست