قیمت میلگرد

قیمت میلگرد 32 نیشابور در کارخانه

آخرین تغییرات: ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۸


سایزحالتتعداد شاخه (در بندیل)وزن هر شاخه (12 متری)آنالیز قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
میلگرد 32 نیشابورشاخه آجدار12 متری2871A320,660

قیمت میلگرد 32 نیشابور در انبار مشهد

آخرین تغییرات: ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۸


سایزحالتتعداد شاخه (در بندیل)وزن هر شاخه (12 متری)کارخانهآنالیز قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
میلگرد 32 آجدارشاخه 12 متری2771میلگرد نیشابورA321,500 بدون تغییر

قیمت سایزهای دیگر میلگرد نیشابور را از اینجا ببینید

اشتراک گذاری پست