سفارش آنلاین

وزن انواع لوله فولادی

[responsivetable]

قطر لوله (inch)
قطر لوله (mm)
ضخامت لوله (inch)
ضخامت لوله (mm)
وزن هر متر (kg)
۱/۸۶۰٫۰۴۹۱٫۲۴۰٫۲۸
۱/۸۶۰٫۰۶۸۱٫۷۳۰٫۳۶
۱/۸۶۰٫۰۹۵۲٫۴۱۰٫۴۷
۱/۴۸۰٫۰۶۵۱٫۶۵۰٫۴۹
۱/۴۸۰٫۰۸۸۲٫۲۴۰٫۶۳
۱/۴۸۰٫۱۱۹۳٫۰۲۰٫۸۰
۳/۸۱۰۰٫۰۶۵۱٫۶۵۰٫۶۳
۳/۸۱۰۰٫۰۹۱۲٫۳۱۰٫۸۴
۳/۸۱۰۰٫۱۲۶۳٫۲۰۱٫۱۰
۱/۲۱۵۰٫۰۶۵۱٫۶۵۰٫۸۰
۱/۲۱۵۰٫۰۸۳۲٫۱۱۱٫۰۰
۱/۲۱۵۰٫۱۰۹۲٫۷۷۱٫۲۷
۱/۲۱۵۰٫۱۴۷۳٫۷۳۱٫۶۲
۱/۲۱۵۰٫۱۸۸۴٫۷۸۱٫۹۵
۱/۲۱۵۰٫۲۹۴۷٫۴۷۲٫۵۵
قطر لوله (inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (inch)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۳/۴۲۰۰٫۰۶۵۱٫۶۵۱٫۰۲
۳/۴۲۰۰٫۰۸۳۲٫۱۱۱٫۲۸
۳/۴۲۰۰٫۱۱۳۲٫۸۷۱٫۶۸
۳/۴۲۰۰٫۱۵۴۳٫۹۱۲٫۱۹
۳/۴۲۰۰٫۲۱۹۵٫۵۶۲٫۸۹
۳/۴۲۰۰٫۳۰۸۷٫۸۲۳٫۶۳
۱۲۵۰٫۰۶۵۱٫۶۵۱٫۲۹
۱۲۵۰٫۱۰۹۲٫۷۷۲٫۰۹
۱۲۵۰٫۱۳۳۳٫۳۸۲٫۵۰
۱۲۵۰٫۱۷۹۴٫۵۵۳٫۲۳
۱۲۵۰٫۲۵۶٫۳۵۴٫۲۳
۱۲۵۰٫۳۵۸۹٫۰۹۵٫۴۵
قطر لوله (inch)
قطر لوله (mm)
ضخامت لوله (inch)
ضخامت لوله (mm)
وزن هر متر (kg)
۱-۱/۴۳۲۰٫۰۶۵۱٫۶۵۱٫۶۵
۱-۱/۴۳۲۰٫۱۰۹۲٫۷۷۲٫۶۹
۱-۱/۴۳۲۰٫۱۴۰۳٫۵۶۳٫۳۸
۱-۱/۴۳۲۰٫۱۹۱۴٫۸۵۴٫۴۶
۱-۱/۴۳۲۰٫۲۵۰۶٫۳۵۵٫۶۰
۱-۱/۴۳۲۰٫۳۸۲۹٫۷۰۷٫۷۶
۱-۱/۲۴۰۰٫۰۶۵۱٫۶۵۱٫۹۰
۱-۱/۲۴۰۰٫۱۰۹۲٫۷۷۳٫۱۰
۱-۱/۲۴۰۰٫۱۴۵۳٫۶۸۴٫۰۵
۱-۱/۲۴۰۰٫۲۰۰۵٫۰۸۵٫۴۰
۱-۱/۲۴۰۰٫۲۸۱۷٫۱۴۷٫۲۳
۱-۱/۲۴۰۰٫۴۰۰۱۰٫۱۶۹٫۵۴
۲۵۰۰٫۰۶۵۱٫۶۵۲٫۳۹
۲۵۰۰٫۱۰۹۲٫۷۷۳٫۹۳
۲۵۰۰٫۱۵۴۳٫۹۱۵٫۴۴
۲۵۰۰٫۲۱۸۵٫۵۴۷٫۴۷
۲۵۰۰٫۳۴۴۸٫۷۴۱۱٫۱۱
۲۵۰۰٫۴۳۶۱۱٫۰۷۱۳٫۴۴
قطر لوله (inch)
قطر لوله (mm)
ضخامت لوله (inch)
ضخامت لوله (mm)
وزن هر متر (kg)
۲-۱/۲۶۵۰٫۰۸۳۲٫۱۱۳٫۶۸
۲-۱/۲۶۵۰٫۱۲۰۳٫۰۵۵٫۲۶
۲-۱/۲۶۵۰٫۲۰۳۵٫۱۶۸٫۶۲
۲-۱/۲۶۵۰٫۲۷۶۷٫۰۱۱۱٫۴
۲-۱/۲۶۵۰٫۳۷۵۹٫۵۳۱۴٫۹
۲-۱/۲۶۵۰٫۵۵۲۱۴٫۰۲۲۰٫۳۷
۳۸۰۰٫۰۸۳۲٫۱۱۴٫۵۱
۳۸۰۰٫۱۲۰۳٫۰۵۶٫۴۵
۳۸۰۰٫۲۱۶۵٫۴۹۱۱٫۲۷
۳۸۰۰٫۳۰۰۷٫۶۲۱۵٫۲۵
۳۸۰۰٫۴۳۸۱۱٫۱۳۲۱٫۳۱
۳۸۰۰٫۶۰۰۱۵٫۲۴۲۷٫۶۵
۳-۱/۲۹۰۰٫۰۸۳۲٫۱۱۵٫۱۷
۳-۱/۲۹۰۰٫۱۲۰۳٫۰۵۷٫۴۰
۳-۱/۲۹۰۰٫۲۲۶۵٫۷۴۱۳٫۵۶
۳-۱/۲۹۰۰٫۳۱۸۸٫۰۸۱۸٫۶
۳-۱/۲۹۰۰٫۶۳۶۱۶٫۱۵۳۴٫۰۱
قطر لوله (inch)
قطر لوله (mm)
ضخامت لوله (inch)
ضخامت لوله (mm)
وزن هر متر (kg)
۴۱۰۰۰٫۰۸۳۲٫۱۱۵٫۸۳
۴۱۰۰۰٫۱۲۰۳٫۰۵۸٫۳۵
۴۱۰۰۰٫۲۳۷۶٫۰۲۱۶٫۰۶
۴۱۰۰۰٫۳۳۷۸٫۵۶۲۲٫۲۹
۴۱۰۰۰٫۴۳۸۱۱٫۱۳۲۸٫۲۸
۴۱۰۰۰٫۵۳۱۱۳٫۴۹۳۳٫۵۰
۴۱۰۰۰٫۶۷۴۱۷٫۱۲۴۰٫۹۹
۵۱۲۵۰٫۱۰۹۲٫۷۷۹٫۴۵
۵۱۲۵۰٫۱۳۴۳٫۴۰۱۱٫۵۶
۵۱۲۵۰٫۲۵۸۶٫۵۵۲۱٫۷۶
۵۱۲۵۰٫۳۷۵۹٫۵۳۳۰٫۹۳
۵۱۲۵۰٫۵۰۰۱۲٫۷۰۴۰٫۲۴
۵۱۲۵۰٫۶۲۵۱۵٫۸۸۴۹٫۰۵
۵۱۲۵۰٫۷۵۰۱۹٫۰۵۵۷٫۳۷
قطر لوله (inch)
قطر لوله (mm)
ضخامت لوله (inch)
ضخامت لوله (mm)
وزن هر متر (kg)
۶۱۵۰۰٫۱۰۹۲٫۷۷۱۱٫۲۹
۶۱۵۰۰٫۱۳۴۳٫۴۰۱۳٫۸۲
۶۱۵۰۰٫۲۸۰۷٫۱۱۲۸٫۲۳
۶۱۵۰۰٫۴۳۲۱۰٫۹۷۴۲٫۵۲
۶۱۵۰۰٫۵۶۲۱۴٫۲۷۵۴٫۱۶
۶۱۵۰۰٫۷۱۹۱۸٫۲۶۶۷٫۴۹
۶۱۵۰۰٫۸۶۴۲۱٫۹۵۷۹٫۱۲
۸۲۰۰۰٫۱۰۹۲٫۷۷۱۴٫۷۵
۸۲۰۰۰٫۱۴۸۳٫۷۶۱۹٫۹۴
۸۲۰۰۰٫۲۵۰۶٫۳۵۳۳٫۲۸
۸۲۰۰۰٫۲۷۷۷٫۰۴۳۶٫۷۶
۸۲۰۰۰٫۳۲۲۸٫۱۸۴۲٫۴۹
۸۲۰۰۰٫۴۰۶۱۰٫۳۱۵۳٫۰۴
۸۲۰۰۰٫۵۰۰۱۲٫۷۰۶۴٫۵۸
۸۲۰۰۰٫۵۹۴۱۵٫۰۹۷۵٫۸۳
۸۲۰۰۰٫۷۱۹۱۸٫۲۶۹۰٫۳۵
۸۲۰۰۰٫۸۱۲۲۰٫۶۲۱۰۰٫۸۴
۸۲۰۰۰٫۸۷۵۲۲٫۲۳۱۰۷٫۷۸
۸۲۰۰۰٫۹۰۶۲۳٫۰۱۱۱۱٫۱۶
قطر لوله (inch)
قطر لوله (mm)
ضخامت لوله (inch)
ضخامت لوله (mm)
وزن هر متر (kg)
۱۰۲۵۰۰٫۱۳۴۳٫۴۰۲۲٫۶۱
۱۰۲۵۰۰٫۱۶۵۴٫۱۹۲۷٫۸۳
۱۰۲۵۰۰٫۲۵۰۶٫۳۵۴۱٫۷۳
۱۰۲۵۰۰٫۳۰۷۷٫۸۰۵۰٫۹۶
۱۰۲۵۰۰٫۳۶۵۹٫۲۷۶۰٫۲۴
۱۰۲۵۰۰٫۵۰۰۱۲٫۷۰۸۱٫۴۷
۱۰۲۵۰۰٫۵۹۴۱۵٫۰۹۹۵٫۸۹
۱۰۲۵۰۰٫۷۱۹۱۸٫۲۶۱۱۴٫۶۴
۱۰۲۵۰۰٫۸۴۴۲۱٫۴۴۱۳۲٫۸۹
۱۰۲۵۰۱٫۰۰۰۲۵٫۴۰۱۵۴٫۹۷
۱۰۲۵۰۱٫۱۲۵۲۸٫۵۸۱۷۲٫۱۰
۱۲۳۰۰۰٫۱۵۶۳٫۹۶۳۱٫۲۲
۱۲۳۰۰۰٫۱۸۰۴٫۵۷۳۶٫۰۲
۱۲۳۰۰۰٫۲۵۰۶٫۳۵۴۹٫۶۸
۱۲۳۰۰۰٫۳۳۰۸٫۳۸۶۵٫۱۴
۱۲۳۰۰۰٫۳۷۵۹٫۵۳۷۳٫۷۶
۱۲۳۰۰۰٫۴۰۶۱۰٫۳۱۷۹٫۶۵
۱۲۳۰۰۰٫۵۰۰۱۲٫۷۰۹۷٫۳۶
۱۲۳۰۰۰٫۵۶۲۱۴٫۲۷۱۰۸٫۸۷
۱۲۳۰۰۰٫۶۸۸۱۷٫۴۸۱۳۱٫۹۰
۱۲۳۰۰۰٫۸۴۴۲۱٫۴۴۱۵۹٫۷۲
۱۲۳۰۰۱٫۰۰۰۲۵٫۴۰۱۸۶٫۷۶
۱۲۳۰۰۱٫۱۲۵۲۸٫۵۸۲۰۷٫۸۶
۱۲۳۰۰۱٫۳۱۲۳۳٫۳۲۲۳۸٫۵۲
قطر لوله (inch)
قطر لوله (mm)
ضخامت لوله (inch)
ضخامت لوله (mm)
وزن هر متر (kg)
۱۴۳۵۰۰٫۱۸۸۴٫۷۸۴۱٫۲۷
۱۴۳۵۰۰٫۲۵۰۶٫۳۵۵۴٫۶۳
۱۴۳۵۰۰٫۳۱۲۷٫۹۲۶۷٫۸۸
۱۴۳۵۰۰٫۳۷۵۹٫۵۳۸۱٫۲۱
۱۴۳۵۰۰٫۴۳۸۱۱٫۱۳۹۴٫۴۱
۱۴۳۵۰۰٫۵۰۰۱۲٫۷۰۱۰۷٫۲۹
۱۴۳۵۰۰٫۵۹۴۱۵٫۰۹۱۲۶٫۵۸
۱۴۳۵۰۰٫۷۵۰۱۹٫۰۵۱۵۷٫۹۵
۱۴۳۵۰۰٫۹۳۸۲۳٫۸۳۱۹۴٫۷۴
۱۴۳۵۰۱٫۰۹۴۲۷٫۷۹۲۲۴٫۵۸
۱۴۳۵۰۱٫۲۵۰۳۱٫۷۵۲۵۳٫۳۲
۱۴۳۵۰۱٫۴۰۶۳۵٫۷۱۲۸۱٫۴۳
۱۶۴۰۰۰٫۱۸۸۴٫۷۸۴۷٫۲۵
۱۶۴۰۰۰٫۲۵۰۶٫۳۵۶۲٫۵۸
۱۶۴۰۰۰٫۳۱۲۷٫۹۲۷۷٫۷۹
۱۶۴۰۰۰٫۳۷۵۹٫۵۳۹۳٫۱۳
۱۶۴۰۰۰٫۵۰۰۱۲٫۷۰۱۲۳٫۱۸
۱۶۴۰۰۰٫۶۵۶۱۶٫۶۶۱۵۹٫۹۹
۱۶۴۰۰۰٫۸۴۴۲۱٫۴۴۲۰۳٫۳۱
۱۶۴۰۰۱٫۰۳۱۲۶٫۲۰۲۴۵٫۲۹
۱۶۴۰۰۱٫۲۱۹۳۰٫۹۶۲۸۶٫۳۸
۱۶۴۰۰۱٫۴۳۸۳۶٫۵۳۳۳۲٫۸۳
۱۶۴۰۰۱٫۵۹۴۴۰٫۴۹۳۶۴٫۹۹
قطر لوله (inch)
قطر لوله (mm)
ضخامت لوله (inch)
ضخامت لوله (mm)
وزن هر متر (kg)
۱۸۴۵۰۰٫۱۸۸۴٫۷۸۵۳٫۲۲
۱۸۴۵۰۰٫۲۵۰۶٫۳۵۷۰٫۵۳
۱۸۴۵۰۰٫۳۱۲۷٫۹۲۸۷٫۷۲
۱۸۴۵۰۰٫۳۷۵۹٫۵۳۱۰۵٫۰۶
۱۸۴۵۰۰٫۴۳۸۱۱٫۱۳۱۲۲٫۲۶
۱۸۴۵۰۰٫۵۰۰۱۲٫۷۰۱۳۹٫۰۸
۱۸۴۵۰۰٫۵۶۲۱۴٫۲۷۱۵۵٫۷۸
۱۸۴۵۰۰٫۷۵۰۱۹٫۰۵۲۰۵٫۶۳
۱۸۴۵۰۰٫۹۳۸۲۳٫۸۳۲۵۴٫۳۷
۱۸۴۵۰۱٫۱۵۶۲۹٫۳۶۳۰۹٫۵۰
۱۸۴۵۰۱٫۳۷۵۳۴٫۹۳۳۶۳٫۳۴
۱۸۴۵۰۱٫۵۶۲۳۹٫۶۷۴۰۸٫۱۱
۱۸۴۵۰۱٫۷۸۱۴۵٫۲۴۴۵۹٫۱۳
۲۰۵۰۰۰٫۲۱۸۵٫۵۴۶۸٫۵۵
۲۰۵۰۰۰٫۲۵۰۶٫۳۵۷۸٫۴۸
۲۰۵۰۰۰٫۳۷۵۹٫۵۳۱۱۶٫۹۸
۲۰۵۰۰۰٫۵۰۰۱۲٫۷۰۱۵۴٫۹۷
۲۰۵۰۰۰٫۵۹۴۱۵٫۰۹۱۸۳٫۲۲
۲۰۵۰۰۰٫۸۱۲۲۰٫۶۲۲۴۷٫۶۵
۲۰۵۰۰۱٫۰۳۱۲۶٫۱۹۳۱۰٫۸۵
۲۰۵۰۰۱٫۲۸۱۳۲٫۵۴۳۸۱٫۱۴
۲۰۵۰۰۱٫۵۰۰۳۸٫۱۰۴۴۱٫۰۷
۲۰۵۰۰۱٫۷۵۰۴۴٫۴۵۵۰۷٫۶۳
۲۰۵۰۰۱٫۹۶۹۵۰٫۰۱۵۶۴٫۳۰
قطر لوله (inch)
قطر لوله (mm)
ضخامت لوله (inch)
ضخامت لوله (mm)
وزن هر متر (kg)
۲۴۶۰۰۰٫۲۵۰۶٫۳۵۹۴٫۳۷
۲۴۶۰۰۰٫۳۷۵۹٫۵۳۱۴۰٫۸۲
۲۴۶۰۰۰٫۵۰۰۱۲٫۷۰۱۸۶٫۷۶
۲۴۶۰۰۰٫۵۶۲۱۴٫۲۷۲۰۹٫۳۷
۲۴۶۰۰۰٫۶۸۸۱۷٫۴۸۲۵۴٫۹۲
۲۴۶۰۰۰٫۹۶۹۲۴٫۶۱۳۵۴٫۷۲
۲۴۶۰۰۱٫۲۱۹۳۰٫۹۶۴۴۱٫۳۹
۲۴۶۰۰۱٫۵۳۱۳۸٫۸۹۵۴۶٫۷۷
۲۴۶۰۰۱٫۸۱۲۴۶٫۰۲۶۳۹٫۰۴
۲۴۶۰۰۲٫۰۶۲۵۲٫۳۷۷۱۸٫۹۷
۲۴۶۰۰۲٫۳۴۴۵۹٫۵۴۸۰۶٫۸۳
۳۰۷۵۰۰٫۳۱۲۷٫۹۲۱۴۷٫۲۳
۳۰۷۵۰۰٫۳۷۵۹٫۵۳۱۷۶٫۵۸
۳۰۷۵۰۰٫۵۰۰۱۲٫۷۰۲۳۴٫۴۴
۳۰۷۵۰۰٫۶۲۵۱۵٫۸۸۲۹۱٫۸۲
۳۶۹۰۰۰٫۳۱۲۷٫۹۲۱۷۶٫۹۸
۳۶۹۰۰۰٫۳۷۵۹٫۵۳۲۱۲٫۳۴
۳۶۹۰۰۰٫۵۰۰۱۲٫۷۰۲۸۲٫۱۳

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *