سفارش آنلاین

دسته‌بندی نشده

افزایش خرید بیلت از حوزه ی آسه آن توسط کشور چین

خبرها حاکی از آ است که کشور چین  به دنبال افزایش خرید بیلت از حوزه آسه آن است. اخیرا بین 100 تا150 هزارتن بیلت  ویتنام در 372 تا 380 دلار هر تن فوب به چین فروخته شده است  که حدودامعادل 390 تا 391 دلار هر تن سی اف آر است. همچنین...