تگ - آموزشی میلگرد

بررسی همه جانبه ی انواع میلگرد و کاربردهای آن

استحکام ساختمان یکی از مهم‌ترین مواردی است که در ساختمان‌سازی باید به آن توجه شود و  با توجه به انواع و کاربردهای میلگرد در ساختمان سازی، میلگرد یکی از پایه‌های اساسی این استحکام محسوب می‌شوند. انواع میلگردها بر اساس روش تولید،سایز، استاندارد، برند و کارخانه ی تولید کننده ی میلگرد تعیین...