تگ - راه حل جوشکاری

10 مورد از مشکلات جوشکاری و راه حل آنها

10 مورد از مشکلات جوشکاری و نحوه برطرف کردن آ نها هرچه بیشتر در حوزه ساخت ساخت فلز وارد می شوید، به همان نسبت مشکلات جوشکاری بیشتری را تجربه خواهید کرد. شما همه چیز از تخلخل ها و ترک های جوش گرفته تا جوش هایی با ظاهر بد و وزش یا انحراف...