سفارش آنلاین

چگونگی درست اجرا نبشی کشی ساختمان

 همانطور که می دانیم دیوارها قسمت های آسیب پذیر ساختمان در برابر زلزله،سیل و ... هستند که مهندسین ناظر باید راهکارهایی جهت پایدارسازی و دوام دیوارها ارائه دهندنبشی کشی ساختمان از روش های جلوگیری از آسیب دیدن ساختمان هست در این روش نیروهایی وارد شده به ساختمان و دیوارهای...