تگ - مهندسی ارزش

اهمیت مهندسی ارزش در ساخت و ساز

مهندسی ارزش در ساخت‌و ساز چیست؟ مهندسی ارزش در ساخت و ساز [1] فرایندی سیستماتیک است که هدفش افزایش ارزش محصول می‌باشد. مهندسی ارزش هزینه ها را پایین نگه می دارد و در عین حال روی بهبود عملکرد تمرکز می‌کند. گاهی اوقات از مهندسی ارزش به عنوان "تجزیه و تحلیل ارزش"...