تعرفه حمل و نقل از ذوب آهن

[responsivetable]
تعرفه حمل و نقل از اصفهان به شهرستان

شهر کرایه (ریال) شهر کرایه (ریال)
ابرقو ۵۷۶۰۰۰۰ راسک ۱۵۷۷۰۰۰۰
ابهر ۸۰۵۰۰۰۰ رامسر ۱۱۰۵۰۰۰۰
اراک ۶۱۱۰۰۰۰ رامهرمز ۹۴۴۰۰۰۰
اردبیل ۱۲۴۳۰۰۰۰ راور کرمان ۹۴۴۰۰۰۰
اردکان ۵۷۵۰۰۰۰ رفسنجان ۷۴۹۰۰۰۰
ارسنجان ۶۸۸۰۰۰۰ رودان ۹۶۵۰۰۰۰
ارومیه ۱۳۵۷۰۰۰۰ رودبار ۸۵۱۰۰۰۰
ازنا ۵۵۳۰۰۰۰ رودسر ۹۴۴۰۰۰۰
استهبان ۹۱۹۰۰۰۰ زابل ۱۵۷۷۰۰۰۰
اسدآباد همدان ۸۰۵۰۰۰۰ زاهدان ۱۳۸۰۰۰۰۰
اسفراین ۱۴۳۹۰۰۰۰ زرند کرمان ۸۵۱۰۰۰۰
اشتهارد ۷۸۴۰۰۰۰ زنجان ۸۵۱۰۰۰۰
اشنویه ۱۲۴۳۰۰۰۰ زیراب قایم شهر ۱۱۲۷۰۰۰۰
اقلید ۵۷۰۰۰۰۰ ساری ۱۲۲۲۰۰۰۰
الشتر ۷۴۹۰۰۰۰ ساوه ۶۱۱۰۰۰۰
الیگودرز ۵۵۳۰۰۰۰ سبزوار ۱۳۳۴۰۰۰۰
امیرکلا ۱۲۲۲۰۰۰۰ سپیدان ۸۰۵۰۰۰۰
امیریه ۷۸۴۰۰۰۰ سراب ۱۲۲۲۰۰۰۰
انار رفسنجان ۶۷۰۰۰۰۰ سرابله ایلام ۱۱۰۵۰۰۰۰
اندیمشک ۷۱۴۰۰۰۰ سراوان سیستان ۱۶۸۰۰۰۰۰
اهر ۱۲۲۲۰۰۰۰ سرباز ایرانشهر ۱۵۴۴۰۰۰۰
اهرم بوشهر ۹۴۴۰۰۰۰ سربندر ۸۵۱۰۰۰۰
اهواز ۷۴۹۰۰۰۰ سرپل ذهاب ۹۶۵۰۰۰۰
اوزالار ۱۰۸۱۰۰۰۰ سرچشمه کرمان ۷۴۹۰۰۰۰
ایذه ۷۴۹۰۰۰۰ سرخس ۱۶۸۰۰۰۰۰
ایرانشهر ۱۴۹۴۰۰۰۰ سرخوان ۸۰۵۰۰۰۰
ایلام ۱۱۰۵۰۰۰۰ سرد رود ۱۲۲۲۰۰۰۰
ایوان غرب ۱۰۵۷۰۰۰۰ سردشت ۱۵۵۵۰۰۰۰
آبادان ۸۲۹۰۰۰۰ سرعین ۱۲۴۳۰۰۰۰
آباده ۵۵۳۰۰۰۰ سروستان ۸۲۹۰۰۰۰
آبدانان ۹۱۹۰۰۰۰ سقز ۱۱۵۱۰۰۰۰
آبیک ۷۸۲۰۰۰۰ سلفچگان ۵۹۸۰۰۰۰
آذرشهر ۱۲۲۲۰۰۰۰ سلماس ۱۲۶۸۰۰۰۰
آزادشهر ۱۳۰۱۰۰۰۰ سمنان ۸۵۱۰۰۰۰
آستارا ۱۱۶۴۰۰۰۰ سنقر ۸۰۵۰۰۰۰
آستانه اشرفیه ۹۶۵۰۰۰۰ سنندج ۹۲۴۰۰۰۰
آشتیان ۶۷۰۰۰۰۰ سوسنگرد ۸۲۹۰۰۰۰
آغاجاری ۸۵۱۰۰۰۰ سیرجان ۷۱۴۰۰۰۰
آمل ۱۲۲۲۰۰۰۰ شاهرود ۱۰۸۱۰۰۰۰
بابل ۱۲۲۲۰۰۰۰ شاهزند ۶۴۴۰۰۰۰
بابلسر ۱۲۲۲۰۰۰۰ شاهین دژ ۱۲۱۸۰۰۰۰
بازرگان ۱۴۰۵۰۰۰۰ شبستر ۱۲۲۲۰۰۰۰
بافت ۸۵۱۰۰۰۰ شهر ری ۷۴۹۰۰۰۰
بافق ۶۸۸۰۰۰۰ شهربابک ۶۸۸۰۰۰۰
بانه ۱۲۲۲۰۰۰۰ شهرکرد ۴۳۹۰۰۰۰
بجستان ۱۳۵۷۰۰۰۰ شهریار ۷۴۹۰۰۰۰
بجنورد ۱۵۰۷۰۰۰۰ شهید رجایی ۷۴۹۰۰۰۰
برازجان ۸۷۵۰۰۰۰ شوش ۷۱۴۰۰۰۰
بردسکن ۱۴۹۴۰۰۰۰ شوشتر ۷۸۴۰۰۰۰
بردسیر ۸۰۵۰۰۰۰ شیراز ۷۶۰۰۰۰۰
بروجرد ۶۴۴۰۰۰۰ شیروان ۱۵۱۹۰۰۰۰
بروجن ۴۱۵۰۰۰۰ صائین قلعه ۸۰۵۰۰۰۰
بستان آباد ۱۱۰۵۰۰۰۰ صحنه ۸۰۵۰۰۰۰
بستک لار ۱۲۲۲۰۰۰۰ صوفیان ۱۲۰۱۰۰۰۰
بشرویه ۱۱۶۴۰۰۰۰ صومعه سرا ۹۶۵۰۰۰۰
بم ۹۹۱۰۰۰۰ طبس ۱۰۵۷۰۰۰۰
بمپور ۱۴۹۴۰۰۰۰ عجب شیر ۱۲۲۲۰۰۰۰
بناب ۱۱۹۶۰۰۰۰ عسلویه ۱۲۲۲۰۰۰۰
بندر انزلی ( این طرف پل ) ۹۶۵۰۰۰۰ علمده ۱۲۴۳۰۰۰۰
بندر انزلی ( آن  طرف پل ) ۱۰۸۱۰۰۰۰ علی آباد گلستان ۱۳۰۱۰۰۰۰
بندر خمیر ۱۰۵۷۰۰۰۰ فارسان ۴۷۲۰۰۰۰
بندر دیر ۱۲۱۲۰۰۰۰ فراشبنده ۱۰۲۶۰۰۰۰
بندر طاهری ۱۰۸۱۰۰۰۰ فردوس ۱۳۳۴۰۰۰۰
بندر عسلو یه ۱۲۲۲۰۰۰۰ فردیس کرج ۷۸۴۰۰۰۰
بندر کنگان ۱۱۹۶۰۰۰۰ فریدون کنار ۱۲۲۲۰۰۰۰
بندر لنگه ۱۳۰۱۰۰۰۰ فریمان مشهد ۱۵۴۴۰۰۰۰
بندرامام ۸۰۵۰۰۰۰ فسا ۸۲۹۰۰۰۰
بندرترکمن ۱۲۶۸۰۰۰۰ فومن ۹۴۴۰۰۰۰
بندردیلم ۹۴۴۰۰۰۰ فیروز آباد فارس ۸۸۸۰۰۰۰
بندرعباس ۸۲۹۰۰۰۰ فیروز کوه ۹۹۱۰۰۰۰
بندرکنک ۱۲۶۸۰۰۰۰ قائم شهر ۱۱۹۶۰۰۰۰
بندرگز ۱۲۶۸۰۰۰۰ قائن ۱۴۷۲۰۰۰۰
بهار ۷۴۹۰۰۰۰ قرچک ۷۸۴۰۰۰۰
بهبهان ۸۸۸۰۰۰۰ قره ضیاءالدین ۱۳۳۴۰۰۰۰
بهشهر ۱۲۴۳۰۰۰۰ قروه ۸۰۵۰۰۰۰
بوئین زهرا ۷۴۹۰۰۰۰ قزوین ۷۸۴۰۰۰۰
بوانات ۷۴۹۰۰۰۰ قشم ۱۰۵۷۰۰۰۰
بوشهر ۹۱۹۰۰۰۰ قصر شیرین ۱۳۱۱۰۰۰۰
بوکان ۱۱۹۶۰۰۰۰ قصر قند ۱۶۸۰۰۰۰۰
بومهن ۸۲۹۰۰۰۰ قم ۶۱۱۰۰۰۰
بیجار ۱۰۸۱۰۰۰۰ قوچان ۱۵۴۴۰۰۰۰
بیرجند ۱۴۷۲۰۰۰۰ قیر و  کارزین ۹۵۴۰۰۰۰
پارس آباد مغان ۱۴۹۴۰۰۰۰ کازرون ۸۲۹۰۰۰۰
پل دختر ۷۱۴۰۰۰۰ کاشمر ۱۴۹۴۰۰۰۰
پیران شهر ۱۴۲۵۰۰۰۰ کبوتر آهنگ ۷۱۴۰۰۰۰
پیران شهر ( حاج عمران ) ۱۴۸۸۰۰۰۰ کرج ۷۸۴۰۰۰۰
پیشوای ورامین ۷۸۴۰۰۰۰ کردکوی ۱۲۴۳۰۰۰۰
تاکستان ۷۸۴۰۰۰۰ کرمان ۸۰۵۰۰۰۰
تالش ۱۰۲۶۰۰۰۰ کرمانشاه ۸۹۶۰۰۰۰
تایباد ۱۶۱۰۰۰۰۰ کلاردشت ۱۲۲۲۰۰۰۰
تبریز ۱۲۰۱۰۰۰۰ کمال آباد کرج ۷۸۴۰۰۰۰
تربت جام ۱۵۷۷۰۰۰۰ کمیجان اراک ۶۸۸۰۰۰۰
تربت حیدریه ۱۴۷۲۰۰۰۰ کنارک ۱۶۵۵۰۰۰۰
ترکمن چای ۱۰۸۱۰۰۰۰ کنگان ۱۱۹۶۰۰۰۰
تفت ۶۲۲۰۰۰۰ کنگاور ۸۰۵۰۰۰۰
تفرش ۷۳۶۰۰۰۰ کهنوج ۱۰۵۷۰۰۰۰
تکاب ۱۱۹۶۰۰۰۰ کهورستان ۱۰۲۶۰۰۰۰
تنکابن ۱۱۵۱۰۰۰۰ کوه بنان ۸۹۸۰۰۰۰
تهران ۷۴۹۰۰۰۰ کوهدشت ۸۰۵۰۰۰۰
تهران (ج آبعلی ) ۸۰۵۰۰۰۰ کیش ( از طریق چارک  ) ۱۳۳۴۰۰۰۰
تهران طرح ( بالای شهر) ۹۳۰۰۰۰۰ کیش ( از طریق لنگه ) ۱۲۸۸۰۰۰۰
تهران طرح ( پایین شهر) ۸۳۱۰۰۰۰ گاوبندی ۱۱۹۶۰۰۰۰
تویسرکان ۷۴۹۰۰۰۰ گراش لار ۱۱۰۵۰۰۰۰
جفطای سبزوار ۱۴۰۵۰۰۰۰ گرگان ۱۲۸۸۰۰۰۰
جلفا ۱۳۸۱۰۰۰۰ گرمسار ۸۲۹۰۰۰۰
جلیل آباد ورامین ۷۸۴۰۰۰۰ گناباد ۱۳۸۱۰۰۰۰
جم ۱۱۹۶۰۰۰۰ گناوه ۹۱۹۰۰۰۰
جهرم ۹۱۹۰۰۰۰ گنبد ۱۳۰۱۰۰۰۰
جویبار ۱۲۲۲۰۰۰۰ گیلان غرب ۱۱۸۵۰۰۰۰
جیرفت ۱۰۲۶۰۰۰۰ لار فارس ۱۱۰۵۰۰۰۰
چابکسر ۱۰۵۷۰۰۰۰ لامرد ۱۲۴۳۰۰۰۰
چناران ۱۵۴۴۰۰۰۰ لاهیجان ۹۱۹۰۰۰۰
چابهار ۱۶۵۵۰۰۰۰ لردگان ۵۷۵۰۰۰۰
چالوس ۱۲۲۲۰۰۰۰ لنگرود ۹۶۵۰۰۰۰
چغارک ۸۸۸۰۰۰۰ ماکو ۱۳۸۱۰۰۰۰
چمستان نور ۱۱۹۶۰۰۰۰ ماهان ۸۵۱۰۰۰۰
حاجی آباد  بندر ۷۸۴۰۰۰۰ ماهشهر ۸۰۵۰۰۰۰
حاجی آباد قائن ۱۶۵۵۰۰۰۰ محلات ۵۹۸۰۰۰۰
حصارک ۷۸۴۰۰۰۰ محمود آباد ۱۲۲۲۰۰۰۰
خاش ۱۵۴۴۰۰۰۰ مراغه ۱۱۹۶۰۰۰۰
خامنه ۱۲۴۳۰۰۰۰ مرند ۱۲۲۲۰۰۰۰
خدا بنده ۸۸۸۰۰۰۰ مرودشت ۶۸۸۰۰۰۰
خرامه ۸۵۱۰۰۰۰ مریوان ۱۲۹۶۰۰۰۰
خرم آباد ۷۰۸۰۰۰۰ مسجد سلیمان ۸۰۵۰۰۰۰
خرمدره ۸۰۵۰۰۰۰ مشکین شهر ۱۳۰۱۰۰۰۰
خرمشهر ۸۲۹۰۰۰۰ مشهد ۱۵۰۷۰۰۰۰
خسروشهر ۱۲۴۳۰۰۰۰ ملایر ۷۴۹۰۰۰۰
خسروی ۱۲۲۲۰۰۰۰ مهاباد ۱۲۲۲۰۰۰۰
خشت ۸۵۱۰۰۰۰ مهران ۱۴۲۶۰۰۰۰
خلخال ۱۲۶۸۰۰۰۰ مهریز ۶۱۱۰۰۰۰
خمین ۵۹۸۰۰۰۰ میاندواب ۱۲۴۳۰۰۰۰
خنج لار ۱۱۰۵۰۰۰۰ میانه ۱۰۲۶۰۰۰۰
خواف ۱۵۱۹۰۰۰۰ میبد ۵۷۵۰۰۰۰
خورموج بوشهر ۸۸۸۰۰۰۰ میلک زابل ۱۷۱۴۰۰۰۰
خوی ۱۲۶۸۰۰۰۰ میناب ۹۴۴۰۰۰۰
خیر آباد ۷۸۴۰۰۰۰ نقده ۱۲۴۳۰۰۰۰
داراب ۹۱۹۰۰۰۰ نکا ۱۲۴۳۰۰۰۰
دامغان ۹۶۵۰۰۰۰ نها وند ۷۴۹۰۰۰۰
دره شهر ۸۵۱۰۰۰۰ نهبندان ۱۶۳۵۰۰۰۰
دره گز ۱۶۸۰۰۰۰۰ نور ۱۲۲۲۰۰۰۰
درود ۵۷۵۰۰۰۰ نورآباد لرستان ۸۰۵۰۰۰۰
دزفول ۷۱۴۰۰۰۰ نورآباد ممسنی ۸۵۱۰۰۰۰
دلیجان ۵۰۷۰۰۰۰ نوشهر ۱۲۲۲۰۰۰۰
دماوند ۸۵۱۰۰۰۰ نیریز شیراز ۹۲۶۰۰۰۰
ده بید فارس ۵۷۵۰۰۰۰ نیشابور ۱۴۰۵۰۰۰۰
ده شیخ لامرد ۱۳۳۴۰۰۰۰ نیک شهر ۱۷۱۴۰۰۰۰
دهدشت ۹۱۹۰۰۰۰ هرات یزد ۶۷۰۰۰۰۰
دهکلان ۸۲۹۰۰۰۰ هشتگرد ۷۸۴۰۰۰۰
دهلران ۸۹۶۰۰۰۰ هفتگل ۸۰۵۰۰۰۰
دوغارون ۱۷۱۴۰۰۰۰ هفشجان ۴۳۹۰۰۰۰
دوگنبدان ۹۶۵۰۰۰۰ همدان ۷۴۹۰۰۰۰
دیوان دره ۱۰۵۷۰۰۰۰ هندیجان ۸۵۱۰۰۰۰
ذهک ۱۵۷۷۰۰۰۰ هویزه ۸۲۹۰۰۰۰
رباط کریم ۷۴۹۰۰۰۰ ورامین ۷۸۴۰۰۰۰
رزن همدان ۷۴۹۰۰۰۰ یاسوج ۷۸۴۰۰۰۰
رشت ۸۸۸۰۰۰۰ یزد ۶۱۱۰۰۰۰

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *